Skautská mše

 

Přijďte v neděli 22. dubna do kostela sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí na pražskou skautskou mši.

Sto let je velmi dlouhá doba, během sta let se může vystřídat až pět lidských generací, sto let je doba, kterou svým životem přesáhne jen hrstka z nás, sto let je čas naplněný spoustou věcí, za které se sluší děkovat…

I my bychom rádi poděkovali za sto let skautování v českých zemích.

Za počáteční období rozvíjející se skautské myšlenky, za všechny, kterým myšlenka skautingu přišla důležitá a šířili ji dál, za krásné chvíle plné svobody a radosti, ale i za období nesvobody, která přinesla velká hrdinství mnoha lidí.

Chceme děkovat za to, co jsme prožili se svými družinami a oddíly, i za to, co jsme se v nich naučili.

Většina z nás si přeje, aby český skauting vzkvétal i nadále. Chceme proto poprosit, abychom i v dalším století "BYLI PŘIPRAVENI":
          
... sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době a ROZŠIŘOVALI TAK DOBRO VE SVĚTĚ,

... plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské a STÁVALI SE TAK LEPŠÍMI LIDMI,

... duší i tělem byli připraveni pomáhat vlasti a bližním a BYLI TAK DOBRÝMI OBČANY SVÉ ZEMĚ.


Ty z vás, kteří by se k našemu poděkování a prosbě chtěli přidat, zveme na slavnostní bohoslužbu, která se bude konat: 

  • v neděli 22.dubna od 10:30
  • v Karlínském kostele sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí v Praze


Hlavním celebrantem bohoslužby bude kněz a skaut P.Dr.Vojtěch Eliaš - O'Kim.

Přijďte spolu s námi poděkovat, společně se setkat a oslavit toto významné výročí všech skautů a skautek!

Pozvěte své blízké na tuto akci na Facebooku.