100 let českého skautingu


Český skauting v roce 2012 slaví výročí sta let od svého vzniku, který se datuje do roku 1912.

Právě tehdy profesor žižkovské reálky Antonín Benjamín Svojsík po návratu z Anglie, kde se seznámil s rodícím se skautským hnutím, vydal svou knihu Základy junáctví. V létě tohoto roku pak uspořádal pro třináct chlapců první skautský tábor nedaleko hradu Lipnice. Hnutí se rychle rozvíjelo a brzy se k němu přidaly i dívky (jejich první tábor se konal v roce 1915 u Živohoště). Během následujících sta let byl Junák úzce svázán s historickými událostmi celé republiky, prošel obdobím rozkvětu během první republiky i dobami, kdy byla jeho činnost zakázána (2. světová válka, komunistické Československo s krátkým obnovením činnosti v letech 1968-1970). V době, kdy byla činnost Junáka zakázána, udržovala jeho odkaz a myšlenky řada lidí jen díky činnosti ilegálních oddílů, za kterou jim hrozila ztráta zaměstnání, vyloučení ze školy nebo i odsouzení do vězení. Činnost Junáka byla plně obnovena po sametové revoluci v roce 1989.

Stoletou historií českého skautingu si můžete přehledně projít na stránkách skaut.cz.

Dnes má Junák celkem přes 45 tisíc členů ve 2 121 oddílech a je největší výchovnou organizací v České republice. Působí v něm 7000 dobrovolných činovníků, kteří za rok v celém hnutí odpracují přes 1 150 000 dobrovolnických hodin. Každý rok pořádá Junák přibližně tisíc táborů, kterých se zúčastní přes 23 000 dětí.

U příležitosti stoletého výročí od začátku působení skautingu v českých zemích se bude konat řada akcí. Mezi ty nejvýznamnější budou patřit:

Skautský den v České televizi – 24. dubna

Během celého dne 24. dubna bude Česká televize věnovat své vysílání českému skautingu. Program bude zahrnovat již natočené pořady se skautskou tématikou, nově realizovaný hodinový dokument „O trochu lepší svět“, diskuze s hosty, kteří prošli skautingem, medailonky známých českých skautských osobností a další příspěvky.

Kniha o historii českého skautingu

V polovině ledna 2012 vyšla rozsáhlá publikace s názvem Skautské století, která na 256 stranách popisuje 100 let Junáka, jeho smysl, význam, historii, osobnosti, úspěchy i přínos pro českou mimoškolní výchovu a společnost. Kniha obsahuje 800 unikátních a často nepublikovaných fotografií, kreseb a reprodukcí. Kniha je rozdělena do jedenácti kapitol mapujících jednotlivá historická období skautingu až po současnost.

Výstava o sto letech českého skautingu

Od konce března do konce června bude v Muzeu hlavního města Prahy probíhat výstava věnovaná sto letům českého skautingu. Jejím cílem bude představit skauting širší veřejnosti tak, jak jej žijí a vnímají jeho členové: jako pružnou a moderní organizaci, nabízející smysluplné využití volného času dětí, mládeže a mnoha dobrovolníků z řad dospělých. Součástí výstavy bude i řada doprovodných programů.

Skautská mince

Stříbrnou minci s motivem 100 let skautingu v Česku vydá k výročí Česká národní banka. Na její lícové straně bude znak Junáka společně se znaky světlušek, vlčat a RS a na rubové Antonín Benjamin Svojsík. Její nominální hodnota bude 200 korun, k objednání by měla být asi za 400 korun. Soutěž na její umělecký návrh vyhlásila ČNB v listopadu 2010. Soutěže se účastnilo 14 výtvarníků, kteří zaslali celkem 26 sádrových modelů. Předložené návrhy hodnotila dne 25. ledna 2011 Komise pro posuzování návrhů na české peníze. Zvítězil návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů.

Skautská známka

Česká pošta vydá u příležitosti 100 let vzniku českého skautingu speciální skautskou známku. Její motiv vytvoří kreslíř Marko Čermák. Ten se v roce 1968 stal po smrti Jana Fischera druhým kreslířem komiksu Jaroslava Foglara Rychlé šípy. V dalších dvou letech nakreslil příběhů kolem čtyřiceti. Zpracoval také komiksové verze knih Záhada hlavolamu a Stínadla se bouří.


Součástí oslav bude i řada dalších lokálních akcí na různých místech republiky, které budou probíhat během celého roku 2012.